'Wist u dat de meeste mensen van uw leeftijd maar één keer per week alcohol drinken?'

De Social Norms toegepast op 55-plussers in de grensstreek van Nederland, Duitsland en België

Auteurs

  • Nicole Curvers Medewerker Beleid & Onderzoek, GGD Zuid Limburg
  • Aude Silvestre Département des Sciences de la Santé Publique, ULiège
  • Johanna K.M. Elbel Universiteit Maastricht
  • Hans B. Dupont Specialismeleider Preventie, Mondriaan, instelling voor GGZ, Heerlen
  • Guido Van Hal Hoogleraar en onderzoeksleider Sociale Epidemiologie en Gezondheidsbeleid, Universiteit Antwerpen

Samenvatting

Mensen zijn sociale wezens. We kijken naar anderen om voor onszelf te bepalen wat normaal is. Maar het beeld dat we van anderen hebben, klopt vaak niet. Zeker bij alcohol. Men overschat vaak het ongezonde gedrag en onderschat gezond gedrag van peers (vergeleken met zichzeld). Van dit verschil in idee en werkeleikheid wordt gebruik gemaakt in het hier beschreven SNA-project in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Een veelvoorkomend type interventie onder volksgezondheidsprofessionals is de Social Norms-Approach (SNA). Uitgangspunt hierbij is dat gezondheidsgedrag wordt bepaald door onder andere sociale normen. SNA is een methode die gebruikt kan worden in de context van verslavingspreventie (alcoholpreventie). SNA is gebaseerd op het idee dat de sociale norm van invloed is op het vormen van sociaal gedrag. Mensen schatten de sociale norm vaak verkeerd in, door ze te overschatten of te onderschatten, wat kan leiden tot ongezondere keuzes. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

30-08-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels