Over dit tijschrift

Opzet

Het Tijdschrift Verslaving & Herstel wil de reflectie over verslavingsgedrag stimuleren en bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de praktijk van preventie en hulpverlening. We doen dat vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.
Dat houdt in dat we in een leesbare vorm input geven vanuit wetenschap en vanuit goede praktijk. Het opzet is geslaagd wanneer mensen uit het werkveld eigen ervaringen op dit forum willen delen, erdoor geïnspireerd worden en gemotiveerd raken om te blijven zoeken en vragen te stellen. Het tijdschrift wil kennis en ervaring in Nederland en Nederlandstalig België dichter bij elkaar brengen.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit deskundigen, geïnteresseerden, en mensen met persoonlijke ervaring die betrokken zijn bij de preventie, behandeling en maatschappelijke opvang van middelengerelateerde problematiek en verslavingen. Het tijdschrift richt zich op de geestelijke gezondheidszorg (zorggebruikers, hulpverleners, onderzoekers) maar ook op functionarissen van justitie en politie en op beleidsmedewerkers.

 

Auteursrichtlijnen

De manuscripten moeten erop gericht zijn de wetenschappelijk verkregen onderzoeksresultaten en inzichten te vertalen naar de werkvloer. 

Voor de wetenschappelijke bijdragen geldt dat ze worden gepubliceerd na peer review. Het proces omvat beoordeling door twee externe reviewers, aangevuld met de aangestelde editor. Artikelen worden in het Nederlands ingediend.

De overige teksten worden door de redactie beoordeeld en geadviseerd. De manuscripten worden via de website van het tijdschrift aangemeld en de auteur kan de voortgang daarop volgen.

 

Ethiek

Onderzoek en praktijk dient uitgevoerd te worden volgens de standaarden van Good Clinical Practice 5GCP) en steeds met medisch ethische toetsing [1]. Voor case reports wordt de toestemming van de patiënt gevraagd; desondanks moet het case report zo geschreven worden dat de anonimiteit van de patiënt gewaarborgd blijft. Mogelijk strijdige belangen dienen meegedeeld te worden [2]. Het artikel moet origineel zijn en de auteurs moeten over de volledige rechten beschikken van de tekst en de illustraties en deze kunnen overdragen aan het tijdschrift.

 

[1] Castelein, S., De Kort, S. J., Van Der Moolen, A. E. G. M., Houtjes, W., Roodbol, P. F., Van Meijel, B., & Knegtering, H. (2014). Good clinical practice en medischethische toetsing: Handvatten voor (beginnend) onderzoekers in de ggz. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 56(8), 533–538.

[2] zie: www.ICMJE.org