Easy does it

Auteurs

  • Koenraad Buntinx Ervaringsdeskundige
  • Hendrik Peuskens Psychiater verbonden aan het PK Alexianen Tienen en aan UPC KU Leuven

Samenvatting

‘Easy does it’ – ‘kalmpjes aan’ [1] is een aforisme uit de Big Book van Anonieme Alcoholisten (AA). Het wordt gebruikt in verschillende situaties, dus voor wie wil, zijn er verschillende lagen in de betekenis te vinden.

Een wereldlijke lezing wordt gevonden in het woordenboek. In Cambridge dictionary: ‘do it slowly and carefully’ – doe iets traag en voorzichtig en in Oxford dictionary: ‘used to tell somebody to do something, or move something, slowly and carefully’ – gebruikt om iemand te vertellen iets te doen of te verplaatsen op een trage, voorzichtige manier.

Volgens de AA-overlevering is het echter een gezegde met een christelijke inspiratie, gebaseerd op de Berg[1]rede (Mattheus 6:34): ‘Maak u geen zorgen over de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen.’ Het moedigt de toehoorder aan zich niet te laten ontmoedigen door de moeilijkhe[1]den van elke dag én verwijst naar een geruststellende voorzienigheid.

Eén van de belangrijkste beginselen van AA sluit hierop naadloos aan, namelijk dat van ‘one day at a time’ – dag per dag: eerder dan zich zorgen te maken over de haalbaarheid van levenslang herstel is het meer zinvol om zich op de volgende 24 uur nuchterheid te richten. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

13-09-2022