Herstel na een verslaving aan illegale drugs

Resultaten van de Life in Recovery survey in Nederland en Vlaanderen

Auteurs

  • Wouter Vanderplasschen Universiteit Gent
  • Thomas Martinelli Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO), Rotterdam
  • Lore Bellaert Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent (UGent)
  • Gera Nagelhout Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO), Rotterdam
  • Dike van de Mheen Tranzo, Tilburg University

Samenvatting

Herstelondersteunend werken is de doelstelling van de verslavingszorg in Nederland en Vlaanderen, maar tot dusver gebeurde bij ons weinig onderzoek naar personen in herstel van een drugverslaving. Voor deze studie gebruikten we de Life in Recovery (LiR) vragenlijst om veranderingen na te gaan op belangrijke leefgebieden die beïnvloed worden door verslaving en herstel en bekeken we of deze samenhangen met het herstelstadium waarin iemand zich bevindt: pril (<1 jaar), volgehouden (1-5 jaar) of stabiel (>5 jaar) herstel. 411 personen die van zichzelf vinden dat ze ooit problemen hadden met illegale drugs vulden deze online survey in. Voorliggend artikel zoomt vooral in op de relatie tussen de herstelstadia en belangrijke kenmerken van herstel. Zowel abstinentie, het hebben van een dagbesteding en afwezigheid van huisvestingsproblemen en criminele betrokkenheid hangen nauw samen met langere tijd in herstel. Herstel houdt ook verband met een duidelijke toename van herstelsterktes en een afname van herstelbarrières. De onderzoekers besluiten dat herstel een gradueel en progressief proces is dat zich op verschillende leefgebieden afspeelt en waarbij stabiel herstel geenszins synoniem staat voor complete abstinentie. Full text lezen (enkel abonees)

Biografieën auteurs

Thomas Martinelli, Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO), Rotterdam

Thomas Martinelli is onderzoeker en promovendus bij het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) in Rotterdam.

Lore Bellaert, Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent (UGent)

Lore Bellaert is doctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent (UGent) en verbonden aan de onderzoeksgroep Herstel & Verslaving.

Gera Nagelhout, Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO), Rotterdam

Gera Nagelhout is chief science officer van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) in Rotterdam en bijzonder hoogleraar Gezondheid en Welzijn van mensen met een lagere sociaaleconomische positie aan de Universiteit Maastricht.

Dike van de Mheen, Tranzo, Tilburg University

Dike van de Mheen is voorzitter van Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en hoogleraar Transformaties in de zorg aan Tilburg University.

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels