Herstel van verslaving door de lens van drie mannen met een migratieachtergrond

Auteurs

Samenvatting

Onderzoek wijst uit dat personen met een migratieachtergrond geconfronteerd worden met diverse extra risicofactoren voor verslaving en barrières naar herstel. Wat ze zelf ervaren als helpend in herstel is echter nauwelijks onderzocht. Dit onderzoek belicht daarom de helpende elementen in herstel van verslaving door de lens van drie mannen met een Marokkaanse migratieachtergrond. In de foto’s van de participanten en de foto-elicitatie interviews kwamen 6 thema’s aan bod: de eigen krachten, externe diensten, een woning, zinvolle dagbesteding, sociaal netwerk, geloof en cultuur. Hoewel verschillende thema’s in de herstelliteratuur als ‘universeel’ worden beschouwd, tonen de foto’s van de participanten ook een (cultuur)specifieke invulling aan. De resultaten bevestigen het belang van inzetten op universeel en (cultuur)specifiek herstelkapitaal in de ondersteuning van herstel bij personen met een migratieachtergrond. Meer onderzoek naar herstel van verslaving bij minderheidsgroepen zoals personen met een migratieachtergrond is aangewezen. Full text lezen (enkel abonees)

Biografieën auteurs

Aline Pouille, Wetenschappelijk medewerker en doctoraatstudent aan de Vakgroep Orthopedagogiek, UGent

Aline Pouille is doctoraatsonderzoeker aan de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent. Haar onderzoek focust op herstel van verslaving bij personen met een migratieachtergrond. 

Yana De Baets, Sociaal werker bij project OpStap van de Dienst Outreachend Werken van Stad Gent

Yana De Baets studeerde in 2020 af als master in de klinische orthopedagogiek en Disability Studies aan de  UGent en werkt momenteel bij Opstap, een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor kwetsbare ex-druggebruikers in Gent, Vlaanderen.

Wouter Vanderplasschen , Hoofddocent en voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek aan het UGent

Prof. dr. Wouter Vanderplasschen is vakgroepvoorzitter en hoofddocent aan de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent. Het wetenschappelijk onderzoek van Prof. Vanderplasschen richt zich voornamelijk op herstel van verslaving en andere psychische problemen en de rol van hulpverlening in dit proces. Zijn onderzoek focust onder meer op de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van het hulpverleningsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 

 

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels