Ouders met een alcoholafhankelijkheid

doorbreken van handelingsverlegenheid bij professionals

Auteurs

  • Dr. Anke Snoek Postdoconderzoeker aan de Universiteit Maastricht, afdeling Health, Ethics and society
  • Dr. Dorothee Horstkötter Docente bij de School of Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht, Health, ethics and society

Samenvatting

Er zijn veel zorgen om gezinnen waarbij ouders kampen met alcoholafhankelijkheid. Echter, hulpverlening aan deze gezinnen is vaak lastig. Middels drie focusgroepen met medewerkers van jeugdzorg en verslavingszorg, en tien kwalitatieve gesprekken met alcoholafhankelijke ouders, inventariseerde wij wat zij als voornaamste knelpunten in de zorg zien. Professionals gaven aan dat ze hoopten dat ouders eerder hulp zochten, tot onze verrassing gaven ouders aan juist graag hulp te willen, maar zich vaak niet gehoord te voelen. Zowel ouders als professionals gaven aan dat er een zekere handelingsverlegenheid is onder professionals (school, huisartsen) en naasten (buren, familie, kennissen). Uit de literatuur blijkt dat handelingsverlegenheid doorbroken kan worden als mensen zich verantwoordelijk voelen en weten wat ze moeten doen. Uit de gesprekken met ouders kwam naar voren dat zij interveniëren vanuit de omgeving als prettig ervaren, mits dit uit compassie gebeurt, en gericht is op hun onderliggende problematiek en geen kritiek is op hun drankgebruik of ouderschap. Deze inzichten in welke bejegening ouders als motiverend ervaren, geeft professionals en omstanders meer inzicht in ‘wat te doen’. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels