HALT - Hungry, Angry, Lonely, Tired

Auteurs

  • Hendrik Peuskens Psychiater, verbonden aan het PK Alexianen in Tienen en het UPC KU Leuven
  • Koenraad Buntinx Ervaringsdeskundige

Samenvatting

Nuchterheid of een clean leven is niet het resultaat van één enkele mentale beslissing om te stoppen met gebruik. Ze veronderstellen, na die beslissing, een voortdurende oefening in zelfbewustzijn en van zorg voor eigen lichaam en geest. Wanneer cliënten met verslavingsproblematiek elkaar attent maken op risicosituaties voor herval, gebruiken ze vaak het acroniem 'HALT'. Dit woord roept op om stil te staan, te temporiseren en attent te worden voor wat er in het innerlijke omgaat, maar verwijst ook naar een viertal voor velen herkenbare triggers: Hungry (Honger) - Angry (Kwaadheid) - Lonely (Eenzaamheid) - Tired (Vermoeidheid). Hoeveel wijsheid er in dit woord schuilt, wordt als verslaafde op diens pad van het herstel pas gaandeweg duidelijk. Ook als hulpverlener kan je trachten deze 'grassroots' kennis te begrijpen en alertheid daarvoor wakker te maken bij cliënten. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022