Voorbij ervaringen en analyses op micro niveau: een pleidooi voor een bredere betrokkenheid van mensen die drugs gebruik(t)en

Auteurs

  • Michelle Van Impe Universiteit Gent
  • Freya Vander Laenen

Samenvatting

Mensen die illegale drugs gebruik(t)en (PWUDs) worden meer en meer betrokken bij onderzoeks-, praktijk- en  beleidsontwikkeling. Ervaringskennis stond ook in deze studie centraal. Samen met een divers team van negen PWUDs voerden we Participatory Action Research (PAR) uit en onderzochten we het thema ‘stigma’. De teamleden hebben verschillende ervaringen met (in)direct stigma rond hun druggebruik; en ze reflecteerden als collectief uitgebreid over de maatschappelijke alsook institutionele interpretaties van en reacties tegenover illegaal druggebruik. Hoewel onderzoek naar ervaringen van PWUDs en stigma veelvuldig aanwezig is, ligt de focus veelal op de micro-beleving van PWUDs en minder op hun macro-analyses ter zake. In de trend om ervaringskennis breder in te zetten binnen het maatschappelijk domein, wordt tevens gewaarschuwd om PWUDs niet (opnieuw) te reduceren tot hun ervaringen. Dit artikel onderzoekt zodoende een ruime interpretatie van ervaringskennis, waarbij abstracte, historisch en beleidsmatige reflecties van PWUDs geïncludeerd worden. De ervaring uit dit PAR project toont aan dat PWUDs genuanceerde en complexe maatschappijanalyses maken en een brede kennis hebben rond illegale drugs, hun gebruik en de sociale, culturele en politiek betekenis. Voorts is dit artikel een pleidooi om PWUDs intensief te betrekken bij de ontwikkeling van onderzoek, praktijk en beleid en hierbij het begrip van ervaringskennis open en ruim te benaderen.

Gepubliceerd

18-11-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels