Voorspellers en gevolgen van cannabisgebruik in de zwangerschap: een literatuuroverzicht

Auteurs

  • Hanan El Marroun Department of Psychology, Education and Child Studies – Erasmus University Rotterdam & Department of Child and Adolescent Psychiatry, Erasmus MC https://orcid.org/0000-0002-9763-5015

Samenvatting

Het doel van het huidige overzichtsartikel is om de bestaande literatuur over cannabisgebruik tijdens de zwangerschap in kaart te brengen. Cannabisgebruik tijdens de zwangerschap komt vaak voor en brengt gezondheidsproblemen met zich mee, voor zowel de zwangere moeder alsmede voor het ontwikkelende kind. Hoewel wetenschappelijk onderzoek naar de korte- en langetermijngevolgen van blootstelling aan cannabis in de zwangerschap toeneemt, zijn de resultaten inconsistent of lastig te interpreteren vanwege verschillende methodologische beperkingen die in dit overzichtsartikel toegelicht worden. De methodologische kwesties omvatten onder andere selectiebias, informatiebias en confounding. Het blijft vanwege deze methodologische beperkingen een uitdaging om de onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete toepasbare aanbevelingen (gebaseerd op wetenschappelijk bewijs) die in de klinische praktijk gebruikt kunnen worden. Het verbeteren van onderzoeksopzet en -uitvoering in grootschalige observationele studies is daarom een belangrijke stap om meer inzicht te krijgen in de mate waarin prenatale blootstelling aan cannabis de ontwikkeling van kinderen beïnvloedt. Deze nieuwe inzichten zijn nodig om vervolgens de klinische zorg voor zwangere vrouwen en hun kinderen te verbeteren. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022