Over dit tijschrift

Het Tijdschrift Verslaving & Herstel wil de reflectie over verslavingsgedrag stimuleren en bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de praktijk van preventie en hulpverlening. We doen dat vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.

Wetenschap en praktijk vanuit gezondheids- en emancipatorisch perspectief.

Logo © Jelle Debusscher

Gompel&Svacina Uitgevers