Bariatrische chirurgie: de aderlating van de 21e eeuw?

Auteurs

  • Karlien Roelandt Arts in opleiding tot psychiater, UZ Gent
  • Sarah Herremans Psychiater, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst
  • Eva Debusscher Systeempsychotherapeute en beleidspsychiater Zorgpad Integratieve Verslavingszorg van Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, Pittem
  • Gunter Heylens Psychiater bij het Universitair Ziekenhuis Gent, docent aan de Universiteit Gent

Samenvatting

Achtergrond. Obesitas is een wereldwijd probleem met een complexe etiologie. Behandelmodaliteiten zijn op heden beperkt, waarbij bariatrische chirurgie het meest effectief blijkt op vlak van gewichtsreductie en voorkomen van secundaire morbiditeit en mortaliteit. Steeds meer studies wijzen echter op significant hogere alcoholconsumptie na Roux-en-Y gastric bypass (RYGB), in tegenstelling tot restrictieve ingrepen zoals een sleeve gastrectomie (SG) en een laparoscopische instelbare maagband (LAGB) [1].

Doelstelling. De eerste doelstelling is het onderzoeken van de postoperatieve evolutie van alcoholgebruik bij patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen. Een tweede doel is nagaan of het type ingreep al dan niet gecorreleerd is met een hogere prevalentie van problematisch alcoholgebruik.

Methodologie. Een literatuuronderzoek volgens de PRISMA-methode werd verricht met behulp van de databanken ‘PubMed’ en ‘Embase’. De volgende zoektermen werden gecombineerd: ‘alcohol use disorder’, ‘alcoholism’, ‘alchohol use’, ‘weight loss surgery’ en ‘bariatric surgery’. We beperkten ons tot Nederlands- en Engelstalige publicaties. Abstracts, case-reports, kwalitatieve studies, conferentie artikels, reviews, editorialen en opiniestukken werden geëxcludeerd.

Resultaten. In totaal werden 11 studies geïncludeerd. Uit deze literatuurstudie blijkt dat het risico op alcoholgebruiksstoornis na bariatrische chirurgie toeneemt doorheen de tijd, vanaf vijf jaar postoperatief vertoont 1 op 5 van de patiënten een stoornis in het gebruik van alcohol. In oudere studies bleken voornamelijk RYGB-patiënten at risk te zijn, deze studie toont ook een significant verhoogd risico na SG. Bij LAGB-patiënten kon tot op heden geen significant verhoogd risico aangetoond worden.

Conclusie. Patiënten die bariatrische chirurgie ondergaan dienen geïnformeerd te worden dat postoperatief alcoholgebruik kan escaleren, daarenboven blijkt het merendeel van de alcoholgerelateerde problemen de novo te ontstaan. Heden is er (nog) geen consensus betreffende de aanbevelingen inzake alcoholgebruik, abstinentie blijft dus de veiligste optie.

Trefwoorden. Alcohol, bariatrische chirurgie, verslaving. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-09-2022

Nummer

Sectie

Overzichtsartikelen