Ervaringen met intra-group stigma: Onderzoek bij cliënten van opiaatsubstitutiebehandelingen

Auteurs

  • Lena De Bonte Universiteit Gent
  • Freya Vander Laenen Universiteit Gent

Samenvatting

Het ingezonden artikel beschrijft de bevindingen van een thesisstudie rond het concept intra-group stigma bij cliënten van opiaatsubstitutiebehandelingen. Cliënten van een substitutiebehandeling met een opiaatagonist ervaren frequent stigmatisering in de algemene samenleving. Het concept intra-group stigma verwijst naar een coping mechanisme om met dit maatschappelijke stigma om te gaan. Bij intra-group stigma creëren leden van een gemarginaliseerde populatie een hiërarchie binnen de eigen groep. Op die manier worden de meest kwetsbare groepsleden verder gestigmatiseerd. Deze studie onderzocht intra-group stigma door middel van kwalitatieve, semigestructureerde interviews met negen cliënten van het Medisch-Sociaal Opvangcentrum (MSOC) van de stad Gent. De respondenten gaven tijdens deze interviews aan dat ze zich onderscheiden van 'disfunctionele' cliënten door symbolische grenzen te creëren.  Deze symbolische grenzen kwamen tot uiting tijdens de interacties van de respondenten met andere cliënten. De respondenten hielden deze interacties immers zo kort en onpersoonlijk mogelijk. Ter conclusie kan besloten worden dat symbolische grenzen tussen functionele en 'dysfunctionele' cliënten voornamelijk worden gehanteerd om het maatschappelijke stigma te weerstaan en de eigen sociale identiteit te beschermen.

Gepubliceerd

23-09-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels